top of page
渣打_內頁_-02-2.jpg

2023渣打香港馬拉松

一年一度體育界盛事,渣打馬拉松於2023年2月12日舉行,在賽事前夕舉行的渣打香港馬拉松嘉年華更開放予公眾免費入場,當中AME電競戰繩機吸引不少老女老幼前來挑戰,贏取獎品!

渣打_內頁_-03.jpg
渣打_內頁_-04.jpg
渣打_內頁_-05.jpg
渣打_內頁_-06.jpg
渣打_內頁_-07.jpg
渣打_內頁_-08.jpg
渣打_內頁_-09.jpg
渣打_內頁_-10.jpg
bottom of page