top of page
2023_全民運動日-01.jpg

全民運動日2023

又嚟到一年一度嘅全民運動日喇🤩,AME又嚟啦!
今年全民運動日同往年有小小唔同,AME為活動當日帶嚟咗2項新嘅電競運動,包括訓練敏捷嘅電子反應架💡同打到「爆肌」嘅電子戰繩💪,最緊要係16司局長陪我哋市民一齊玩呀🤩~ 當中行政長官李家超、文化體育及旅遊局局長楊潤雄及康文署署長劉明光等人都有嚟參觀,楊局長同劉署長更加玩我哋嘅戰繩玩到身水身汗💦,特首仲要喺旁邊一直打氣,完左大家都大讚呀👍
當日嚟唔到又或者玩唔夠喉嘅朋友,可以去我哋K11 AME Stadium 電競運動館體驗一下啦🫵

2023_全民運動日-02.jpg
2023_全民運動日-03.jpg
2023_全民運動日-04.jpg
2023_全民運動日-05.jpg
2023_全民運動日-06.jpg
2023_全民運動日-07.jpg
2023_全民運動日-08.jpg
2023_全民運動日-09.jpg
2023_全民運動日-10.jpg
2023_全民運動日-11.jpg
2023_全民運動日-12.jpg
2023_全民運動日-13.jpg
2023_全民運動日-14.jpg
2023_全民運動日-15.jpg
2023_全民運動日-16.jpg
2023_全民運動日-17.jpg
2023_全民運動日-18.jpg
2023_全民運動日-19.jpg
2023_全民運動日-20.jpg
2023_全民運動日-21.jpg
2023_全民運動日-22.jpg
bottom of page